Okth İşletmeci Yükümlülükleri

1)Okth  İşletmeci,  OKTH hizmetini gerçekleştirebilmek amacıyla, elektronik haberleşme altyapılarının kurulumunu yapabileceği gibi, altyapı gereksinimlerini OKTH işletmecileri de dahil olmak üzere  diğer işletmecilerden tedarik edebilir.

2) Okth İşletmeci, BTK kurumundan aldığı  ve kendisine  tahsis edilen frekansları  yine BTK kurumunun bilgisi ve izni  ile Yetki verilmiş bölge içinde tekrar edebilir.

3)Okth  İşletmeci firma , Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında, kanunlara  uymakla yükümlüdür.

4) İşletmeci, okth kurulumu yaptığı  yerel ve bölgesel alanlarda, Sayısı Sınırlandırılmayan ve  Kullanım Hakkı yetki belgeleri kapsamında elektronik haberleşme altyapılarını yetki verilen  alanlar içerisinde birbirleri ile irtibatlandırma hakkına sahiptir.

5) İşletmeci elektronik haberleşme altyapılarını irtibatlandırması sırasında frekans kullanımına dair  ücret hesaplanırken EGF değeri en yüksek olan bölge baz alınır.

6)Okth İşletmeci, OKTH hizmeti sunması amacıyla kendisine BTK tarafından (gerektiğinde paylaşımlı olarak)verilmiş olan simpleks(yakın kanal) frekans kanallarını altyapılarının kapsama alanları dâhilinde abone bildirimi yapmak şartıyla  okth müşterilerine kullandırabilir. Aynı zamanda  işletmeci,okth  aboneliğinden ayrılanların telsizlerinde bulunan  simpleks(yakın kanal) frekanslarının silinmesini sağlamakla yükümlüdür.

7) İşletmeci okth sistemine dahil olacak  aboneyi seçmekte serbesttir.

8) İşletmecinin Yetki süresi on beş (15) yıldır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir